Välj en sida

UPS

UPS-aggregat

UPS är en förkortning av Uninterruptible Power Supply och är ett reservkraftsaggregat som levererar avbrottfri ström till sin anslutna last. UPS-aggregaten är oftast av sk. ”online” modell vilket innebär att den tar inkommande nätmatning och först likriktar denna för att sedan växelrikta den igen så att utspänningen är helt fri från störningar. Detta då UPS-aggregat vanligtvis används vid känslig last som inte tåler störningar som kan förekomma på det vanliga nätet samt inte får stängas ner abrupt vid ett eventuellt nätbortfall. Ett exempel på sådan last kan vara medicinteknisk utrustning, sjukhus- och sjukvårdsutrustning som är till för operation eller som är livsuppehållande. Ett stort användnings-område är även servrar för IT och datorhallar som vanligtvis har hög trafik, lagrar viktig information och som gärna vill att en mjukvara stänger ner dem i ”lugn och ro” vid ett eventuellt nätbortfall.
UPSer används även frekvent för att driva nödbelysning och är även populära inom industrin där produktion inte får stanna upp samt infrastruktur som t.ex. järnväg och trafiksignaler.

De flesta UPS-aggregat har tillbehör som t.ex.:

 • SNMP-kort
  Ett nätverkskort som kommunicerar med installerad mjukvara och ser bl.a. till att stänga ner den anslutna lasten på ett mjukt och fint sätt vid ett strömavbrott.
 • Larmreläkort
  Ett larmkort som vanligtvis ansluts till en DUC (DataUnderCentral). Denna central skickar sedan information till användaren om eventuella larm som t.ex. vid låg batterinvå.
 • Parallellkort
  Ett kort som används vid sammankoppling av flera UPS-aggregat för redundans. Redundans ökar säkerheten ännu mer. Om en UPS sätts i serviceläge vid årlig kontroll så finns det i detta fall ytterligare en UPS som fortfarande kan hålla lasten vid liv om strömmen skulle gå.
 • Extern manuell bypass
  En fristående central som kan koppla samman det matande nätet med lasten för att helt frikoppla (bypassa) UPSen vid t.ex. service eller allvarligare fel så att den anslutna utrustningen får spänning från nätet. Under tiden denna är inkopplad så har ju dock inte lasten något skydd så det bör endast användas när det verkligen behövs.

Xact Nödbelysning har även så kallade modulära UPS-aggregat där redundansen är inbyggd. Dessa UPS-modeller är enormt enkla att bygga ut. Om man helt plötsligt får behovet att driva mer last så installerar man bara ytterligare en eller flera kraftmoduler i aggregatet. Varje modul hanterar lasten som en separat enhet. Fördelarna med en modulär UPS är många.

 • Enkel utbyggnad/modifiering av systemet.
 • UPS:en kan servas medan den är i drift och behöver inte sättas i serviceläge. Medan en modul servas håller de övriga modulerna lasten säkrad.
 • Om en modul går sönder så kan denna plockas bort och bytas ut med en ny modul på plats medan den trasiga skickas på reparation. Även här är lasten säkrad av de övriga modulerna under tiden.

Nedan ser du UPS-aggregaten i vårt sortiment.

Har du några frågor gällande UPS-lösningar är det bara att kontakta vårt skickliga team så hjälper vi dig.

Visar alla 2 resultat