Välj en sida

Nödljusarmatur med specialpiktogram

Specialpiktogram LedSign

Ibland dyker möjligheten upp att få utföra speciallösningar till våra kunder. I detta fall önskade kunden ha en nödljusarmatur med specialpiktogram som endast visar sitt meddelande när armaturen är tänd. Så vi använde vår LedSign som dels är jämnt och starkt belyst, dels täcker behovet vid långa läsavstånd, i detta fall 50m, och designade ett lite annorlunda piktogram.

Är du också intresserad av att använda dig av vår expertis och se vad vi kan göra för dig?
Kolla runt på vår webbsida eller kontakta oss för mer information.