Välj en sida

Övervakningssystem

Powerline Control

Powerline Control är central strömförsörjning med möjlighet till adresserad övervakning på armaturnivå dvs. varje armatur får en dedikerad och unik adress samt kan exakt lokaliseras på ritning. Du kan naturligtvis kontrollera din anläggning externt via din vanliga webbläsare och enkelt lokalisera armaturerna på ritning som lagrats i systemet. Som standard kan du få e-post och relälarm från aggregatet vid eventuella fel.

Läs mer om övervakningssystemet Powerline Control.

 • Stort urval av armaturer.
 • Individuell övervakning på armaturnivå.
 • Ingen extra kabel för kommunikation som sker via den ordinarie kraftkabeln och håller installationskostnaderna nere.
 • Möjlighet att övervaka upp till 61.000 armaturer.
 • Blanda armaturer för beredskaps- och permanetdrift på samma linje.
 • Flera system kan kopplas samman för kommunikation.

Wireless Professional

Wireless Professional är trådlös övervakning på armaturnivå av upp till 1.000 nödljusarmaturer med inbyggda batterier per system.
Alla armaturerna har förprogrammerade adresser och alla armaturerna kommunicerar med varandra i sk. meshnätverk.
Wireless Professional använder 868MHz vilket ger fördelen med långa avstånd mellan armaturerna.

Läs mer om övervakningssystemet Wireless Professional.

 • Stort urval av armaturer.
 • Armaturerna har kraftiga sändare/mottagare som klarar tuffa omgivningsvillkor.
 • Flera system kan installeras i anslutning till varandra utan att störa.
 • Armaturer kan i gynnsamma förhållande sitta med mer än 100 meters mellanrum.
 • Smidig driftsättning av system då inga inställningar eller adresseringar behöver göras på armaturerna.
 • Nödljusfunktionen är helt oberoende av systemet och tänder alltid upp vid nätbortfall oavsett driftstatus.
 • Wireless Professional systemet bygger på mesh networking för kontinuerlig kontakt mellan alla enheterna.