Välj en sida

Tid för driftsättning

Vi hjälper dig att driftsätta nödbelysningssystem och UPS:er.

Driftsättning av systemet beställs vanligtvis i samband med försäljningen men kan naturligtvis även beställas separat i efterhand.

I driftsättningen ingår att en servicetekniker gör en genomgång av installationen, kontrollerar in- och utgående kablage, startar upp systemet och ser så att alla värden och inställningar är korrekta samt håller en utbildning med personal på plats gällande dess funktioner. Efter driftsättningen så lämnas ett komplett protokoll till Er med all viktig information som Ni kan behöva.

Viktigt att tänka på vid driftsättning

Framförhållningen är viktig i vår planering av serviceteknikernas tid och vi ber Er därför att Ni anmäler Er driftsättning senast 3 veckor innan utförande. Då kan vi planera våra servicebesök och driftsättningar på ett effektivt sätt vilket gör att vi kan hålla restiderna nere och då även priserna. Det är givetvis bra om driftsättningen beställs i god tid innan överlämning av anläggningen då det kan behövas återbesök om det t.ex. skulle visa sig att någon del i anläggningen inte fungerar som den ska, inte är korrekt inkopplad eller liknande.

Driftsättningsblanketter med checklistor finner du nedan för nerladdnig:
Skicka in den ifyllda blanketten till info@xactnodbelysning.se så återkommer vi med en tid för driftsättning.