Välj en sida

Vår garanti

Rubrikbild garanti

Såhär fungerar Alem 09.

Säljaren ansvarar för fel i varan som framträder inom två år från varans avlämnande.
I de fall köparen ansvarar mot sin kund i en entreprenad enligt någon av Byggandets Kontraktskommittés Allmänna Bestämmelser, ansvarar säljaren för fel i varan som framträder inom den tid som köparen är ansvarig mot sin kund med ett tillägg av sex månader, dock maximalt 66 månader från varans avlämnande. Om säljaren har en kortare ansvarstid än fem år från varans avlämnande från sin leverantör, gäller dock den kortare ansvarstiden, om säljaren senast vid avtalets ingående skriftligen informerat köparen härom. Ansvarstiden kan dock inte understiga den i första stycket angivna tiden.

Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen.
Säljarens ansvar omfattar heller inte normal förslitning eller försämring.
Köparen är skyldig att följa upp och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder.

Vill du veta mer om Alem 09, så finns hela dokumentet här.

Såhär fungerar Xact.

Vad ovanstående betyder i korthet är att man har 2 års produktgaranti såvida man inte köper varan i samband med en entreprenad. I sådana fall har man 5,5 års garanti. Fast 5,5-års garantin omfattar inte normal förslitning såsom ljuskällor och batterier. På förslitningsdelar gäller endast 2 års garanti.

Glöm inte att när 5,5-års garanti åberopas så skall även dokumentation på utförda underhålls- och skötselåtgärder bifogas.
Om du bokar ett serviceavtal under garantitiden så kan våra tekniker testa och föra protokoll åt dig.

Vi tycker att det är lite komplicerat att Ni som kund skall behöva hålla reda på olika varianter av garantitid. Då vi har ett produktsortiment som håller hög teknisk kvalitet samt har funnits på marknaden i många år med ytterst liten felmarginal i alla tester, har vi bestämt att utöka garantitiden på majoriteten av sortimentet så att även förslitningsdelar omfattas av 5-års garantin.

Se vårt sortiment för mer information.