Välj en sida

Nödbelysning – Information, Terminologi, Ordlista

Heter det Nödljus, Ledljus, Nödljusarmatur, Ledljusarmatur? Nödbelysningsbranschen har, precis som många andra branscher, många uttryck som ibland kan betyda samma sak. Men hur skall man enklast hitta det man söker?

För att du skall kunna hitta rätt bland våra sidor har vi samlat ihop uttrycken och ser till att du hittar till rätt ställe på vår sida.

 • Hänvisningsarmatur
 • Vägledningsarmatur
 • Nödljus
 • Skylt
 • Piktogram

Dessa är vanliga uttryck för Nödbelysning med piktogram.

Ett piktogram (alternativt, men mindre specifikt, ikon) är en symbol eller ett skrivtecken (ett ideogram) som representerar ett objekt eller begrepp genom en oftast förenklad illustration. Inom nödbelysning är det vanligtvis den välkända gröna skylten ”gubben med pil” som ordet piktogram förknippas med.
Men det finns faktiskt flera andra typer av piktogam också. T.ex. finns varianter för vägledning för funktionshindrade (rullstolspiktogram) samt piktogram för samlingsplats. Det finns även röda piktogram som t.ex. visar var brandsläckare finns i lokalen.

Nödbelysning med piktogram är alltså vanligtvis de gröna skyltarna som visar vilken väg du skall ta till närmsta nödutgång/utrymningsväg.

 • Ledljus-armatur
 • Ledbelysning
 • Nödbelysning
 • Nödljus

Dessa är vanliga begrepp för Nödbelysning utan piktogram dvs de armaturer som ser till att förse lokalen med vitt ljus vid en nödsituation. Det kan röra sig om olika typer av armaturer som man många gånger kan både ha med skylt eller utan för att ge nödljus, strålkastare som ofta är monterade på högre höjder, spotlights som är infällda eller utvändigt monterad eller trappbelysning. För att du skall kunna se din omgivning tydligt vid en utrymningssituation är det viktigt att det vita ljuset ger tillräckligt med ljus på golvet. Detta är fastslaget i lagkrav som innebär minst 0,5 lux i öppna, större lokaler, minst 1 lux på golvet i andra lokaler såsom i korridorer samt minst 5 lux i trappor. Nödbelysning utan piktogram är därför väldigt viktig för att man ska kunna göra en säker utrymning.

Nödbelysning både med och utan piktogram finns i flera modeller och utförande. Man brukar ofta nämna.

 • Batteridriven nödbelysning
 • Centralmatad nödbelysning

Nödbelysning med inbyggt batteri är ett smidigt sätt att lösa sitt nödbelysningsbehov i mindre lokaler. Det krävs mindre kabeldragning, armaturerna har vanligtvis självtest (även kallat autotest) där de testar elektronik, batteri och ljuskälla med jämna mellanrum och rapporterar om något inte fungerar som det skall via sina indikeringsdioder. Vid ett strömavbrott tar det inbyggda batteriet över och enligt normen för nödbelysning skall batteriet se till att armaturen lyser i minst 1 timme på batteridrift vid ett nätbortfall.

Centralmatad nödbelysning har inga egna batterier utan kopplas till centralaggregat/reservkraft-aggregat som innehåller batterierna som krävs för att förse de anslutna armaturerna med ström under ett nätbortfall. Eftersom dessa reservkraft-aggregat förser flera armaturer med reservkraft samtidigt så är aggregatets batterier avsevärt större. En klar fördel är att man har alla batterier på samma ställe vid ett batteribyte och man slipper byta batterier i varje individuell armatur, vilket kan vara tidskrävande i större nödljusanläggningar.

Exempel på benämningar gällande centrala aggregat är:

 • Växelriktare
 • Likriktare
 • Nödljusaggregat
 • UPS-aggregat

Växelriktare och likriktare är batteribackuper som oftast inte är helt avbrottsfria. När strömmen går tar det en kort stund innan aggregaten börjar leverera batterispänning till den anslutna lasten. De används frekvent för just nödbelysning eftersom de kan vara billigare än UPS:er och det gör inget om ljuset tänds någon sekund efter att strömmen går.

UPS, som står för Uninterruptible Power Supply, är i sin tur helt avbrottsfria. De har teknik i sig som klarar av att hålla aggregatet, och därmed lasten, igång under tiden mellan att strömmen går tills att aggregatet levererar batteridrift till lasten. UPS-aggregat är därför att föredra vid känslig last som servrers, hela serverhallar, industrier, medicinteknisk utrustning och järnvägar.

För att förbättra överblicken och därmed kontrollen över större nödbelysningsanläggningar så finns det givetvis:

 • Belysningssystem
 • Bevakningssystem
 • Övervakningsystem

Xact Nödbelysnings övervakningssystem heter Wireless Basic, Wireless Professional och Powerline Control.

Vi samlar våra trådlösa övervakningsystem under rubriken Wireless Control.
Nödbelysningsarmaturerna i dessa system har egna inbyggda batterier och är även försedda med en kraftig sändare/mottagare för kommunikation mellan armaturerna. Armaturerna bygger upp ett eget nätverk mellan varandra via trådlös kommunikation på 868Mhz. Varje armatur lever sitt eget liv samtidigt som de är i konstant kontakt med närliggande armaturer och på så sätt kan information om larm skickas till den centrala övervakningsenheten där man kan se precis vilken armatur som det är fel på och var den befinner sig på ritningar i systemet. Ett praktiskt och säkert sätt att få överblick på en större anläggning med batteriarmaturer och som därmed även kräver mindre kabeldragning då det inte behövs någon kommunikationskabel mellan armaturerna.

Här finns mer information om våra Wireless Control-system.

Powerline Control använder sig istället av ett centralt nödljusaggregat som levererar batteribackup till armaturer utan egna inbyggda batterier. Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen och du behöver ingen extra kabel för övervakningen alls. Detta gör att installationskostnaderna reduceras kraftigt i jämförelse med andra system.

Man kan blanda både nödbelysning i beredskapsdrift och skyltararmaturer som är i permanentdrift på samma utgång vilket innebär enklare och mer kostnadseffektiv installation och vid nätbortfall tänds allt upp.

Du kan naturligtvis kontrollera din anläggning externt via din vanliga webbläsare och enkelt lokalisera armaturerna på ritning som lagrats i systemet. Som standard kan du få e-post och relälarm från aggregatet vid eventuella fel.

Om man vill byta ut en gammal anläggning där man har armaturer som inte är adresserade så kan dessa också strömförsörjas med ett Powerlineaggregat då utgångarna kan ställas i både beredskaps- och permanentdrift och armaturerna övervakas via den inbyggda lastövervakningen.
Således kan man även använda ett Powerline Control-aggregat som en vanlig likriktare.

Här hittar du mer information om Powerline Control.

Vi hoppas att du fått lite mer kött på benen gällande nödbelysning, uttryck och terminologi inom detta område samt lite matnyttig information om dess varierande lösningar.

Har du några frågor är det bara att kontakta någon av våra erfarna säljare för hjälp.