Välj en sida

Powerline Control

Powerline Control - Header

Powerline Control är central strömförsörjning med möjlighet till adresserad övervakning på armaturnivå dvs. varje armatur får en dedikerad och unik adress samt kan exakt lokaliseras på ritning. Du kan naturligtvis kontrollera din anläggning externt via din vanliga webbläsare och enkelt lokalisera armaturerna på ritning som lagrats i systemet. Som standard kan du få e-post och relälarm från aggregatet vid eventuella fel.

Powerline Control-aggregaten finns i en rad storlekar för övervakning av upp till så många som totalt 61.000 armaturer. Armaturer i permanent- och beredskapsdrift kan blandas på samma utgång och kabel, tack vare den unika tekniken.

Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen och du behöver ingen extra kabel för övervakningen alls. Detta gör att installationskostnaderna reduceras kraftigt i jämförelse med andra system.

Man kan blanda både nödbelysning i beredskapsdrift och skyltararmaturer som är i permanentdrift på samma utgång vilket innebär enklare och mer kostnadseffektiv installation och vid nätbortfall tänds allt upp.

Aggregatet kan installeras i el-nischer då endast är 230mm djupt och levererar normalt 230VAC och 216VDC vid nätbortfall från batterierna.

Snabbfakta

  • Stort urval av armaturer.
  • Individuell övervakning på armaturnivå.
  • Ingen extra kabel för kommunikation som sker via den ordinarie kraftkabeln och håller installationskostnaderna nere.
  • Möjlighet att övervaka upp till 61.000 armaturer.
  • Blanda armaturer för beredskaps- och permanetdrift på samma linje.
  • Flera system kan kopplas samman för kommunikation.

Övervakning per armatur utan extra kabel.

Powerlineaggregaten övervakar alla armaturerna individuellt genom den vanliga installationskabeln vilket innebär att man inte behöver någon extra kommunikationskabel. Detta gör att installationskostnaderna reduceras kraftigt i jämförelse med andra system.
På varje utgång kan upp till 20 armaturer anslutas som adresseras 1 till 20. Aggregatet känner av och larmar om en armatur eller ljuskälla slutar att fungera och berättar exakt vilken utgång och adress som armaturer är ansluten på och har, t.ex. utgång 3, armatur 12.Powerline Control kommunikation mellan armaturer

Lastövervakning

Aggregatets utgångar har även lastövervakning som standard. Man kan ställa utgångarna i antingen beredskaps- eller permanentdrift för att fungera med standardarmaturer dvs. nödbelysning med och utan piktogram. Man kan även blanda adresserbara armaturer (ML) och standardarmaturer på samma utgång men tänk på att inte blanda med och utan piktogram. Lastövervakningens känslighet ställs för att matcha effekterna på standardarmaturerna så att aggregatet larmar korrekt.

Kontrollpanel

På framsidan av aggregaten så kan all nödvändig driftinformation avläsas i displayen såsom effekter, antal armaturer och naturligtvis larm.

Fjärrövervakning

Powerlineaggregaten har inbyggt webbinterface för enkel övervakning med vanlig webbläsare via lokalt nätverk och/eller internet. Aggregaten har även relälarm samt mailfunktion vid test och/eller larm.

Armaturer på ritning

I alla Powerlineaggregat kan man ladda upp ritningar där armaturerna smidigt placeras ut via drag- and droptekink för snabb lokalisering vid eventuella fel eller statusavläsning.

PowerlineControl armaturer på ritning