Välj en sida

Powerline Control – Central strömförsörjning med möjlighet till adresserad övervakning på armaturnivå.

Powerline Control - Header

Powerline Control

Powerline Control är central strömförsörjning med möjlighet till adresserad övervakning på armaturnivå dvs. varje armatur får en dedikerad och unik adress samt kan exakt lokaliseras på ritning. Du kan naturligtvis kontrollera din anläggning externt via din vanliga webbläsare och enkelt lokalisera armaturerna på ritning som lagrats i systemet. Som standard kan du få e-post och relälarm från aggregatet vid eventuella fel.

Powerline Control-aggregaten finns i en rad storlekar för övervakning av upp till så många som totalt 61.000 armaturer. Armaturer i permanent- och beredskapsdrift kan blandas på samma utgång och kabel, tack vare den unika tekniken.

Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen och du behöver ingen extra kabel för övervakningen alls. Detta gör att installationskostnaderna reduceras kraftigt i jämförelse med andra system.

Man kan blanda både nödbelysning i beredskapsdrift och skyltararmaturer som är i permanentdrift på samma utgång vilket innebär enklare och mer kostnadseffektiv installation och vid nätbortfall tänds allt upp.

Aggregatet kan installeras i el-nischer då endast är 230mm djupt och levererar normalt 230VAC och 216VDC vid nätbortfall från batterierna.

Läs mer om övervakningssystemet Powerline Control här.

Powerline Control kommunikation mellan armaturer