Välj en sida

Wireless Professional – Trådlös övervakning av nödbelysning på armaturnivå

Wireless Bild

Wireless Professional är trådlös övervakning av nödljus på armaturnivå av upp till 1.000 nödljusarmaturer med inbyggda batterier per system. Alla armaturerna har förprogrammerade adresser och alla armaturerna kommunicerar med varandra i sk. meshnätverk. Wireless Professional använder 868MHz vilket ger fördelen med långa avstånd mellan armaturerna.

  • Stort urval av armaturer.
  • Armaturerna har kraftiga sändare/mottagare som klarar tuffa omgivningsvillkor.
  • Flera system kan installeras i anslutning till varandra utan att störa.
  • Armaturer kan i gynnsamma förhållande sitta med mer än 100 meters mellanrum.
  • Smidig driftsättning av system då inga inställningar eller adresseringar behöver göras på armaturerna.
  • Nödljusfunktionen är helt oberoende av systemet och tänder alltid upp vid nätbortfall oavsett driftstatus.
  • Wireless Professional systemet bygger på mesh networking för kontinuerlig kontakt mellan alla enheterna.

Läs mer om Wireless Professional här.

Wireless Professional kommunikation mellan armaturer