campus Albano

campus Albano - header

Xact Nödbelysning levererar nödbelysningsarmaturerna och vårt övervakade nödbelysningssystem, Powerline Control, till campus Albano i Stockholm på uppdrag av Nymans Elektriska AB.

Albano är ett område i stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm, strax utanför Roslagstull, mellan Roslagsvägen och Roslagsbanan. Området ligger inom gränserna för Kungliga nationalstadsparken och var från slutet av 1800-talet samt under 1900-talet ett industriområde.

I slutet av november 2015 påbörjades byggandet av ett universitets- och campusområde i Albano och som färdigställt skall campus Albano bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs även cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service.

Campus Albano var ett av pilotprojekten i Citylab under 2016, som är ett forum för kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling organiserat av Sweden Green Building Council. Citylabs främsta syfte är att stödja stadsutvecklingsprojekt som står inför framtidens hållbarhetsutmaningar. Projektet har fått utmärkelsen Stockholms studentvän 2016. Bakom priset står Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

Total bruttoarea (BTA) undervisnings och forskningslokaler: 70 000 m² BTA
Student- och gästforskarbostäder (cirka 1 000 st): 50 000 m² BTA.

Byggherre: Akademiska Hus AB
Arkitekter: BSK Arkitekter(Pressbild), Cedervall arkitekter
Mark-, gräv- och schaktentreprenör: NCC Sverige AB
Entreprenör för stomkomplettering: Skanska Sverige AB
Elentreprenör: Nymans Elektriska AB

Källor: akademiskahus.se, byggfaktadocu.se, wikipedia.org