Välj en sida

E.ON. Malmö 7Stjärnan

E.ON. Malmö 7 stjärnan

Xact Nödbelysning levererar nödbelysningen till E.ONs nya, nordiska huvudkontor i Malmö.

Castellum uppför ett nytt nordiskt huvudkontor för cirka 1500 medarbetare i kvarteret 7Stjärnan i Nyhamnen nära Malmös Centralstation. Byggnaden kommer att bli ett nytt riktmärke i Malmö och kontoret är utformat för att tillfredsställa en mängd olika krav och behov som finns på en stilbildande byggnad med hållbara arbetsplatser och tilltalande arkitektur.

Kontoret, som ska bli en modern arbetsplats, kommer att erbjuda hälsofrämjande utearbetsplatser, biotoptak med odlingsmöjligheter, solcellstekniker för solavskärmning, återvinning av spillvärme, effektiv och smart styrning av värme, samt cykelverkstad, gym och interna trapphus som uppmuntrar till rörlighet.

Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar. Nybyggnationen kommer därför att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet.

Till projektet levererar vi armaturer som övervakas trådlöst i vårt Wireless Professional system.

Byggherre: Castellum
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekter: Kanozi Arkitekter (Bild), Sweco, WSP
Elinstallatör: Eitech Electro AB

Källor: castellum.se, byggvarlden.se, wsp.com