MIGr Malmö Idrottsgrundskola

UPS-sortiment

Xact Nödbelysning AB är stolta att meddela att vi blivit utvalda att få leverera nödbelysning till MIGr Malmö Idrottsgrundskola tillsammans med NEAB Gruppen i Skåne AB.

Själva byggnationen startade september 2019 med en beräknad byggtid på 22 månader till en uppskattad kostnad av 250 mkr över en bruttoyta på 11 300 kvadratmeter.

Tomten ligger på Stadionområdet, norr om Baltiska Hallen och granne med Gamla Stadion. Här har Chroma Arkitekter ritat den 5 våningar höga högstadieskolan för 540 elever samt sporthall för bl.a. handboll och innebandy samt handikappidrott med plats för 1500 åskådare.

Gestaltningen utgår från skolans verksamhet och de befintliga byggnaderna på Stadionområdet. Vita betongfasader med rundade hörn, fönsterband som löper runt byggnaderna och inslag av varma accentkulörer gör att arkitekturen utstrålar rörelse och energi.

Dockad till sporthallen placeras även en 19 meter hög klätterhall. På skolbyggnadens takterrass kommer det bland annat finnas utegym och planteringar. Det kommer finnas en gångbro mellan skolbyggnaden och takterrassen på sporthallen.

Så mycket som möjligt av träden och grönskan ska bevaras och skolgården ska utformas så att den upplevs som en del av parken. Grön skolgård, lånecyklar och solceller på taket är några av miljöåtgärderna som vidtas i projektet.

Byggherre: Malmö stad Stadsfastigheter
Arkitekt: Chroma Arkitekter (Bild)
Generalentreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson Entreprenad
Konstruktör, miljö- och akustikkonsult: Tyréns AB
Ventilationsentreprenör: Gunnar Karlsen Sverige AB
Elentreprenör: NEAB Gruppen i Skåne AB

Källor: chromaarkitekter.se, byggfaktadocu.se, wikipedia.org