Spårvagnsdepå Ringön

Spårvagnsdepå Ringön

Övervakad nödbelysning med Powerline Control levereras av Xact Nödbelysning AB till Spårvagnsdepå Ringön.

Andelen kollektivtrafikresor i Göteborg ska öka. Nu byggs en helt ny spårvagnshall, Hisingens första, på Ringön. Vagnhallen Ringön öppnades i en första etapp i månadsskiftet maj-juni 2020. Den öppnade delen utgörs av en friluftsuppställning under tak med möjlighet till enklare service.

30 spårvagnar får plats på Ringön i nuläget men fler kommer det bli. Etapp två blir en driftshall och verkstadshall. I och med utbyggnaden av depån kommer det att finnas uppställningsplatser för ytterligare 70 spårvagnar.

Vår utmaning var en komplex miljö med flera nivåskillnader, så till projektet användes robusta nödbelysningsarmaturer såsom ShapeLed, FloLux 2 och SpotLux samt hänvisningsskyltar med läsavstånd, utöver det vanliga. För att klara avståndskraven i de stora hallarna använde vi CubeSign 90m. Nödljuset är kopplat till, och övervakas av, ett större MidiControl-aggregat i driftshallen samt ett mindre myControl-aggregat i verkstaden.

Byggherre: Västra Götalandsregionen och Västfastigheter
Byggentreprenör: PEAB (Etapp 1) och Skanska (Etapp 2)
Bild: BBH Arkitektur & Teknik AB
Elinstallatör: El-Otto i Kungälv AB

Källor: www.goteborg.se