Kronprinsen i Malmö

Kronprinsen i Malmö

Xact Nödbelysning AB levererar nödljusarmaturerna samt vårt övervakade nödbelysningssystem Powerline Control till Kronprinsen i Malmö.

I Kronprinsenkvarteret är Heimstaden AB i full gång med en omfattande renovering av såväl fasad som insida. Renoveringen omfattar bland annat att ersätta det klassiska, blåskimrande höghusets samtliga 2 miljoner mosaikplattor.

Till projektet levererar vi centralmatade Powerline system från vår partner RP-Technik GmbH med övervakning på armaturnivå. Armaturerna i projektet är AlphaLed, InLux, ShapeLed, SpotLux och Volante.

Kuriosa
Här hittade man bl.a. Xact Nödbelysnings första kontor, där vi satt i startskedet 2019, anrika Restaurang Översten (1964-2019) och, fram till 1990-talets mitt, kanske en av Malmös bästa nattklubbar. Kronprinsen var den högsta skyskrapan i Malmö 1964–2005, tills Turning Torso byggdes.

Historiskt om Kronprinsen – Ett av Malmös främsta landmärken.
Tidigare låg här ett husarregemente, Kronprinsens husarer, därav platsens namn. De kringliggande gatu- och områdesnamnen vittnar även om detta, som t.ex. Stallmästaregatan, Ryttmästaregatan och Hästhagen. Regementet var i bruk fram till 1928 och revs sedan i slutet av 1950-talet för att ge plats åt ny bebyggelse.

I stadsplanen från 1959 fastställdes att kvarteret skulle utformas som ett kombinerat kontors-, handels- och bostadskomplex med två tiovåningshus, två sexvåningshus, ett 27-våningshus samt en överbyggd innergård.

Stadsplaneförslaget utformades av stadsplanechefen Gabriel Winge i samarbete med byggherren Hugo Åberg och arkitekten Thorsten Roos. Kungliga Byggnadsstyrelsen hade dock invändningar, bl.a. angående hushöjderna, som ansågs bli ett främmande inslag i stadsbilden. Trots detta kom planen ändå att genomföras och 1964 stod komplexet klart som då omfattade ett loftgångshus, kyrko- och läkarhus, bostadshus samt ett köpcentrum.

Idéen med komplexet var att erbjuda all tänkbar service under samma tak. I köpcentret finns såväl butiker som café och restauranger. Här fanns från början också en varietérestaurang, som bland annat besöktes av storheter som t.ex. Hasse å Tage. Frank Sinatra kom dock aldrig, som avtalat var, men Judy Garland gjorde sitt näst sista framträdande här 1969.

Byggherre: Heimstaden AB
Totalentreprenör: NCC Sverige AB
Elentreprenör: Bravida Sverige AB

Källor: Malmö Stad, Byggfaktadocu.se, svt.se, wikipedia.org